POGLEDAJTE I NAŠE OSTALE ARTIKLE

Naručivanje

Kupac naručuje proizvod  putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupac je svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, Hrvatska kuna. Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Narudžbu možete otkazati ili izmijeniti neke detalje u slučajevima, ako Vaša narudžba još nije izrađena i otpremljena sa skladišta.